Waardebepaling

Geen taxatie nodig, maar wel graag de waarde willen weten. Wij maken waardebepalingen voor opstallen, functionele inrichtingen, voorraden, inventarissen en op verzoek maken wij ook waardebepalingen voor overige objecten.

Een waardebepaling is een uitgebreide berekening met een beknoptere rapportage. De samenstelling van de waardebepaling stellen wij in overleg samen. Liever een standaard waardebepaling, ook die hebben wij.