FAQ

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen over taxaties en risicobeheer. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Waarom een gebouw taxeren?

Taxatie zorgt voor een objectieve waardebepaling. Het risico van onderverzekering wordt hiermee voorkomen.

De juiste waardegrondslag voor het verzekeren van een gebouw is de herbouwwaarde.

In de praktijk wordt in veel gevallen hier onbewust aan voorbijgegaan. In plaats van herbouwwaarde wordt dan de aankoopwaarde, de historische kostprijs/bouwkosten of de actuele waarde gebruikt. Het risico van onderverzekering is in die gevallen erg groot.

Waarom inventarissen taxeren?

Taxatie zorgt voor een objectieve waardebepaling. Het risico van onderverzekering wordt hiermee voorkomen.

De juiste waardegrondslag voor het verzekeren van inventarissen is de nieuwwaarde of vervangingswaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om een gelijkwaardig alternatief te kunnen kopen.

Zonder taxatierapport geldt doorgaans een uitbetaling op basis van de dagwaarde, wanneer deze minder is dan 40% van de nieuwwaarde. De hoogte van de uitkering zal lager zijn, naarmate de inventarissen ouder worden. Bij een schade moet u vaak in één keer veel zaken nieuw aanschaffen. Bij een uitbetaling op basis van de dagwaarde kunnen financiële moeilijkheden ontstaan als er onvoldoende financiële reserves zijn.

Waarom een taxatie laten uitvoeren?

Een onafhankelijke en objectieve taxatie van uw bedrijfsinventaris of onroerend goed kan vervelende discussies met uw verzekeraar voorkomen in geval van een schade.

U beschermt uw vermogen. De waarde, van bijvoorbeeld uw inventaris, is vooraf vastgesteld en de taxatie maakt onderdeel uit van de polis (uw verzekeraar moet het rapport opnemen in de polis).

Na een totaal verlies door bijvoorbeeld brand, is het lastig aantonen wat uw inventaris precies was.
Door een taxatierapport te laten opmaken heeft u een gedetailleerde oplijsting van uw bezittingen.

Waarom een waardebepaling en geen vaste taxatie?

De waardebepaling is sneller te realiseren en in de meeste gevallen goedkoper dan een taxatierapport conform artikel 7:960BW.

Wat is het verschil tussen een waardebepaling en een taxatie?

Een waardebepaling is een minimaal vastgelegde en onderbouwde bepaling van de waarde. Er is nog altijd kans op onderverzekering. In geval van schade is er (nog) geen zekerheid over de uitkering. Er is niet of onvoldoende vastgelegd wat er onder de waarde inbegrepen is.

Een vaste taxatie is een uitgebreide rapportage, door een deskundige opgesteld en de waarde van de objecten is gespecifieerd en gewaardeerd tot op detail. Belangrijk om te weten is dat de geldigheidsduur van een vaste taxatie beperkt is (3 jaar bij inventaris en 6 jaar bij onroerend goed).

Wat is een vaste taxatie?

Een taxatierapport opgesteld door een deskundige, conform Artikel 7:960 BW, garandeert een objectieve en betrouwbare waardering van uw bezit. De verzekerde ontvangt van de verzekering(maatschappij), bij schade, de daadwerkelijke vergoeding waarmee hij niet in een voordeligere positie komt.

Waarom vaste taxatie?

Een deskundig opgesteld taxatierapport conform artikel 7:960 BW (vaste taxatie), in combinatie met een verzekeringspolis waarop dit is aangetekend, verzekert u van een optimale dekking/uitkering.

Wat is risicobeheer?

Het in beeld brengen van alle (bedrijfs)risico’s die je als ondernemer en die de onderneming loopt. Het doel is om de risico’s in beeld te brengen om zo de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Als je weet welke risico’s je loopt kan je ze, in het meest gunstigste geval elimineren, je kan ze beheersbaar maken en houden en als de risico’s te groot blijken kan je ze tot slot verzekeren.

Waarom zou ik voor risicobeheer van JEF kiezen, ik heb een goede tussenpersoon.

Wij bemiddelen niet in verzekeringen en hebben geen financieel belang om een verzekering af te sluiten.
Wij zijn uw aanvulling op de dienstverlening van een tussenpersoon, verzekeraar en/of verzekeringsmakelaar.
Daarbij zijn wij voor u en uw tussenpersoon een volwaardig gesprekspartner. U kunt ons zien als uw interne risicobeheerder.

Wij brengen uw risico’s in kaart, beoordelen of u voldoet aan de gestelde voorwaarden van verzekeraar, wetgeving en/of keuringsinstanties. Biedt uw polis, de uitkering die u verwacht?


Wij kijken verder dan alleen verzekerbare risico’s. Als uw risico’s in kaart zijn gebracht, zorgen we eerst dat de wettelijke, de gevraagde en de gewenste dekking aansluit bij hetgeen u verwacht. Naast het in kaart brengen van uw risico’s, helpen we u met de vervolgstappen en de uitvoering om uw risico’s te beheren, controleren en elimineren.

Alles waar u als ondernemer/onderneming aan moet voldoen volgens de polis, de clausules, de verzekeringsvoorwaarden en/of de wetgeving, is ons aandachtsgebied.

Vragen die wij altijd stellen zijn dan ook:
Waarvoor betaalt u premie?
Heeft u volledige dekking?
Weet u waar uw hiaten zitten?
Heeft u dubbele dekking, zit er overlapping in uw verzekeringen?
Zijn al uw risico’s afgedekt?
Wat gebeurd er in geval van schade?Wij pakken dit alles voor u op, staan naast u (ook met onze voeten in de klei) en zorgen dat u weet waar u aan toe bent.

Welke taxaties biedt JEF aan.

Opstal taxatie
Inventaris taxatie
Werkmaterieel taxatie
Oldtimer taxatie
Voertuigen taxatie
Whisky (collectie) taxatie

Daarnaast verzorgen wij rapporten voor:
Waardering voorraad (is geen getaxeerde waarde)
Identificatie voertuigen