Keuring ladders/ trappen/ steigers

Ook uw ladders/ trappen en steigers moeten gekeurd worden. De richtlijn is de NEN2484.

Het doel is veilig werken. U moet gereedschappen/ materialen aan uw personeel ter beschikking stellen die veilig zijn. Door middel van een periodieke keuring toont u aan dat uw gereedschap veilig is, dat u investeert in veilig werken en dat u de veiligheid van uw medewerker belangrijk vindt. Vanuit de arbowetgeving is dit een verplichting/ eis.