Waarom is taxeren zo belangrijk?!

Bij het verzekeren van een bedrijfspand en de inventaris moet eerst de waarde worden vastgesteld. Aan de hand daarvan kunt u uw verzekerd bedrag bepalen. Dit moet nauwkeurig gebeuren: voor een te laag bedrag verzekeren heeft nadelige gevolgen bij schade. En met een te hoog verzekerd bedrag betaalt u onnodig teveel premie. Dit probleem is te ondervangen met een taxatie conform artikel 7:960 .

Waarom een taxatie?

Het bepalen van de waarde van zakelijke bezittingen is lastig. Dat komt mede doordat er verschillende definities van waarde zijn. De verkoopwaarde is bijvoorbeeld anders dan de herbouwwaarde van een pand. Juist die herbouwwaarde is belangrijk voor de verzekering. Ook de waarde van de inventaris vaststellen is niet eenvoudig. Het aankoopbedrag hoeft namelijk niet hetzelfde te zijn als de te verzekeren waarde. Nog lastiger is het bepalen van de waarde van grondstoffen, halffabricaten en machines. Met een taxatie maakt u de waardebepaling de verantwoordelijkheid van de verzekeraar.

Vaststellen van het verzekerd bedrag voor de inventaris is nog lastiger.

De herbouwwaarde berekenen is lastig, maar het bepalen van de waarde van de inventaris en de goederen in het bedrijfspand is nog lastiger. Voor deze waardebepaling kan de verzekeraar een expert of taxateur inschakelen. Toch gaat het vaak om een inschatting. Ook bij een taxatie door een deskundige kan een deel van de schade onbetaald blijven. Dat komt door het feit dat verzekeraars vaak de dagwaarde uitkeren als de waarde vóór de schade minder was dan 40% van de nieuwwaarde.

Voor het verzekeren van inventaris is een vaste taxatie vaak aan te raden.  Bij schade kan dit namelijk een groot verschil maken. Bij vaste taxatie wordt de in de vaste taxatie vastgestelde nieuwwaarde leidend bij de schadeafwikkeling. Hierdoor wordt er geen afschrijving meer verrekend. Als de waarde niet is vastgesteld door vaste taxatie kan de verzekeraar voor de uitkering dus uitgaan van de dagwaarde bij de schadeafwikkeling.

Let op de ‘houdbaarheidsdatum’ van uw taxatierapport

Herbouwwaardetaxaties hebben een beperkte geldigheidsduur. Voor de inventaris is de geldigheid drie jaar en voor gebouwen zes jaar. Bij een taxatierapport waarvan de geldigheidstermijn is vervallen, loopt u het risico dat bij schade de dagwaarde wordt uitgekeerd. En niets meer dan dat. Niet onverstandig dus om uw vastgoedportefeuille regelmatig door te nemen én tijdig uw verzekeringspolis tegen het licht te houden.
Voorkom discussie en laat uw vastgoed tijdig, maar ook bij tussentijdse wijzigingen taxeren. Zo heeft u de garantie van de juiste verzekerde waarde en volledige schadevergoeding.

Terug naar het overzicht